by

Chúng cho phép cấp dưới, đặc biệt là nhân viên kỹ thuật

Chúng cho phép cấp dưới, đặc biệt là nhân viên kỹ thuật, mở rộng tầm nhìn ra khỏi chuyên ngành hạn hẹp của họ để hướng ra toàn bộ tổ chức. Chúng làm tốt vai trò vận chuyển thông tin từ dưới lên trên, tăng cường sự hiểu biết chung giữa nhân viên và ban lãnh đạo. Một mặt, nhân viên nên biết về mối quan tâm của ban quản lý tối cao và nguyên nhân tại sao. Mặt khác, ban quản lý rất cần lắng nghe các đồng nghiệp trẻ của họ chia sẻ giá trị, tầm nhìn, những lo lắng, băn khoăn. Trên hết, các phiên họp kiểu này là một cách thức vô cùng hiệu quả cho việc cài đặt và truyền đạt tầm nhìn khởi nghiệp xuyên suốt toàn bộ tổ chức.

4-4-6d6bb (1)

Chúng cho phép cấp dưới, đặc biệt là nhân viên kỹ thuật

Nội dung thảo luận trong phiên họp không phải chỉ là nói cho có. Bất cứ ai đề xuất ý tưởng mới, dù chỉ một thay đổi nhỏ trong sản phẩm, trong quy trình làm việc, trong cách tiếp cận thị trường, trong công tác dịch vụ khách hàng, đều phải được trao cơ hội bắt tay vào triển khai. Nhà quản lý yêu cầu họ trong vòng một khoảng thời gian hợp lý phải đệ trình kế hoạch thực thi chi tiết trước toàn bộ mọi người trong cuộc họp. Họ phải tự mình trả lời các câu hỏi: Chuyện gì sẽ xảy ra nếu ta chuyển hóa ý tưởng này thành thực tế? Ngược lại, thực tế phải thế nào thì ý tưởng mới có triển vọng? Khi đưa ra ý tưởng này, ta có mặc nhiên công nhận giả thuyết nào về khách hàng và thị trường hay không? Ta cần bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tiền, bao nhiêu nhân lực? Và kết quả thu được cuối cùng sẽ là gì?