by

Doanh nghiệp kể trên cũng làm theo một nguyên tắc nữa nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp

2. Doanh nghiệp kể trên cũng làm theo một nguyên tắc nữa nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp xuyên suốt toàn bộ ban quản lý của nó. Cứ sáu tháng một lần nó tổ chức một cuộc họp giao ban diễn ra trong hai ngày bao gồm tất cả giám đốc ở mọi bộ phận, thị trường, dòng sản phẩm chính. Nhóm này tính ra có khoảng từ bốn mươi đến năm mươi người. Nó dành buổi sáng đầu tiên cho giám đốc các đơn vị làm việc hiệu quả năm vừa rồi trong vai trò người đổi mới, người khởi nghiệp báo cáo kết quả với cả nhóm. Sau đó nhóm sẽ yêu cầu họ giải thích về thành tựu của chính mình: Do đâu mà chúng ta thành công đến vậy? Chúng ta đã tìm thấy cơ hội đổi mới như thế nào? Chúng ta rút ra bài học gì? Liệu bây giờ chúng ta có thể lên kế hoạch đổi mới và khởi nghiệp tiếp không?

4-4-6d6bb

Doanh nghiệp kể trên cũng làm theo một nguyên tắc nữa nhằm phát huy tinh thần khởi nghiệp

Một lần nữa, điều quan trọng trong các phiên họp kiểu này là ảnh hưởng mà chúng gây ra với thái độ, giá trị của các vị trí quản lý, ở cảm hứng đổi mới mà chúng truyền cho họ. Chẳng thế mà các giám đốc luôn tỏ ra hào hứng khi nói về những kiến thức mình mới học hỏi, những ý tưởng mình mới tiếp thu sau mỗi phiên họp như vậy. Họ luôn ra về với các kế hoạch hay ho trong đầu và chỉ mong nhanh chóng triển khai chúng vào thực tế.

Doanh nghiệp mang tính khởi nghiệp luôn tìm kiếm các cá nhân, các bộ phận đang làm tốt hơn và tạo khác biệt. Chúng lọc họ ra, tuyên dương họ, khuyến khích họ chia sẻ kinh nghiệm của mình: Do đâu mà các bạn thành công đến vậy? Các bạn đang làm việc gì đó mà chúng tôi chưa làm? Hay là các bạn đang không làm việc gì đó mà chúng tôi đều đang làm?