by

Nguyên tắc cuối cùng đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp lớn

  1. Nguyên tắc cuối cùng đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp lớn. Đó là một phiên họp không chính thức nhưng được lên kế hoạch sẵn và được chuẩn bị chu đáo giữa một thành viên của ban quản lý tối cao với cấp dưới từ mọi phòng ban, bao gồm phòng nghiên cứu, phòng thiết kế, phòng sản xuất, phòng marketing, phòng kế toán… Mở đầu buổi nói chuyện thân mật, thành viên của ban quản lý tối cao bày tỏ: “Tôi không ở đây để phát biểu một bài diễn văn hay kể cho các bạn nghe chuyện gì cả. Tôi ở đây để lắng nghe. Đầu tiên tôi muốn nghe các bạn chia sẻ kỳ vọng của bản thân. Nhưng trên hết tôi muốn nghe các bạn chia sẻ tầm nhìn của mình về tổ chức. Các bạn thấy ở đâu sẽ phát sinh cơ hội, ở đâu đang hàm chứa nguy cơ

3-steps-finding-next-top

Nguyên tắc cuối cùng đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp lớn

  1. Hãy chia sẻ với tôi ý tưởng của các bạn về một cái gì đó mới mẻ, chẳng hạn như phát triển một dòng sản phẩm mới, thiết kế đường lối mới nhằm tiếp cận thị trường. Và cuối cùng các bạn có thể đặt ra bất cứ câu hỏi gì về tổ chức, bao gồm chính sách, đường hướng, vị trí trong ngành, trong công nghệ, trên thị trường.”

Các phiên họp thân mật kiểu này không nên diễn ra quá thường xuyên. Chúng lấy đi một lượng thời gian đáng kể của ban quản lý. Không vị lãnh đạo cấp cao nào nên dành cả buổi để ngồi lại với một nhóm hai mươi hay hai mươi lăm nhân viên cấp dưới quá ba lần mỗi năm. Nhưng duy trì đều đặn chúng là một việc nên làm.